EVC Academie Logo & emblem color

Wat is EVC? Alles wat je moet weten over Erkenning van Verworven Competenties

Een EVC, of Erkenning van Verworven Competenties, is een procedure die helpt bij het identificeren, beoordelen en erkennen van de kennis, vaardigheden en competenties die iemand gedurende zijn of haar leven heeft opgedaan. Dit kan zowel in formele als informele leeromgevingen zijn gebeurd. In dit artikel leggen we uit wat een EVC is, hoe het proces werkt en wat de voordelen zijn van het ondergaan van een EVC-procedure.

Het belang van EVC

EVC is belangrijk omdat het mensen in staat stelt hun reeds verworven competenties te laten erkennen en valideren, ongeacht waar en hoe ze zijn opgedaan. Dit kan leiden tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, doordat het individuen helpt om sneller gekwalificeerd te raken voor bepaalde functies of door te groeien binnen hun huidige carrière. Het kan ook tijd en kosten besparen bij het volgen van aanvullende opleidingen.

Het EVC-proces

Het EVC-proces begint met een intakegesprek, waarbij een kandidaat zijn of haar leerervaringen en verworven competenties bespreekt met een EVC-begeleider. Vervolgens worden de competenties in kaart gebracht en vergeleken met een landelijk erkend competentieprofiel, zoals een kwalificatiedossier of een onderwijs- beroepsstandaard.

De volgende stap is het verzamelen van bewijsmateriaal om de verworven competenties te onderbouwen. Dit kan bestaan uit werkstukken, projectverslagen, getuigschriften, referenties of andere relevante documenten. Na de beoordeling van het bewijsmateriaal kan een kandidaat in sommige gevallen worden gevraagd om aanvullend bewijs te leveren of een praktijktoets af te leggen.

Tot slot ontvangt de kandidaat een EVC-rapport met de resultaten van de beoordeling. Dit rapport kan worden gebruikt om vrijstellingen aan te vragen voor bepaalde opleidingsonderdelen of om een diploma of certificaat te behalen.

Voordelen van EVC

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het ondergaan van een EVC-procedure:

 • Het erkennen van verworven competenties kan leiden tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • Het kan tijd en geld besparen bij het volgen van aanvullende opleidingen, doordat vrijstellingen kunnen worden verleend voor reeds verworven competenties.
 • Het kan bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, door het inzichtelijk maken van iemand zijn sterke punten, ontwikkelingsbehoeften en groeimogelijkheden.
 • Het verhoogt de motivatie om te blijven leren en ontwikkelen, omdat de verworven competenties worden erkend en gewaardeerd.
 • Het kan de loopbaanmobiliteit vergroten door het aantonen van competenties die in verschillende sectoren en functies van toepassing kunnen zijn.

EVC en het belang voor werkgevers

 • Ook voor werkgevers kan EVC waardevol zijn. Het stelt hen in staat om het potentieel van hun medewerkers beter te benutten en gerichter te investeren in hun ontwikkeling. Dit kan leiden tot een hogere medewerkerstevredenheid, betere prestaties en een grotere betrokkenheid bij de organisatie.

EVC in Nederland

 • In Nederland zijn er verschillende EVC-aanbieders die erkend zijn door het Nationaal Kenniscentrum EVC. Deze aanbieders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van EVC-procedures volgens landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Om de kwaliteit van EVC-procedures te waarborgen, is er een landelijk kwaliteitskader opgesteld dat richtlijnen en eisen bevat voor de uitvoering van EVC.

Conclusie

 • Een EVC, of Erkenning van Verworven Competenties, is een waardevol instrument om de kennis, vaardigheden en competenties die iemand in de loop van zijn of haar leven heeft opgedaan, te identificeren, beoordelen en erkennen. Het proces kan bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, loopbaanmobiliteit en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Zowel voor individuen als voor werkgevers biedt EVC kansen om talent optimaal te benutten en te investeren in duurzame groei en ontwikkeling. 

Voorbeeld: Eva, een ervaren zorgprofessional

Eva is al jaren werkzaam in de zorgsector en heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van begeleiding en ondersteuning van verschillende doelgroepen. Ze heeft in verschillende zorginstellingen gewerkt, waaronder een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en een opvang voor dak- en thuisloze jongeren. Hoewel Eva geen formeel diploma heeft als Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg of Jeugd en Gezin Professional, heeft ze door haar werkervaring een breed scala aan relevante competenties ontwikkeld.

Eva besluit een EVC-traject te starten om haar verworven competenties te laten erkennen en haar carrièrekansen te vergroten. Ze hoopt hiermee een formele erkenning te krijgen voor haar vaardigheden en kennis als Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg of Jeugd en Gezin Professional en zich te kunnen registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Na een intakegesprek met een EVC-begeleider brengt Eva haar leerervaringen en verworven competenties in kaart. Samen met de begeleider vergelijkt ze deze met de landelijk erkende competentieprofielen voor de functies waarin ze geïnteresseerd is. Vervolgens verzamelt Eva bewijsmateriaal om haar competenties te onderbouwen. Ze verzamelt onder meer:

 1. Rapportages en behandelplannen waaruit blijkt dat ze in staat is om cliënten op een professionele en methodische manier te ondersteunen en begeleiden.
 2. Getuigschriften en referenties van (voormalige) werkgevers en collega’s die haar vaardigheden en kennis op het gebied van maatschappelijke zorg en jeugdhulpverlening bevestigen.
 3. Certificaten van relevante cursussen en trainingen die ze in de loop der jaren heeft gevolgd, zoals agressiepreventie, gesprekstechnieken en omgaan met complexe problematiek.

Na beoordeling van het bewijsmateriaal en eventueel aanvullend bewijs, ontvangt Eva een EVC-certificaat of vakbekwaamheidsbewijs met de resultaten van de beoordeling. Op basis hiervan kan ze vrijstellingen aanvragen voor een HBO opleiding voor bepaalde opleidingsonderdelen of direct een diploma behalen via een MBO traject.

             

Meer artikelen zoals deze

×