EVC Academie Logo & emblem color
Vrouwelijke student EVC Traject

SKJ registratie behalen

De SKJ Registratie is verplicht voor professionals die werken in de jeugdzorg. Dit omvat onder andere jeugdhulpverleners, gezinsvoogden, pleegzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Zonder SKJ registratie is het niet toegestaan om deze beroepen uit te oefenen.

Ook professionals die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en de jeugd-LVB hebben een SKJ registratie nodig. Dit omvat onder andere psychologen, orthopedagogen en psychiaters die werken met kinderen en jongeren. Tot slot hebben ook professionals die werken in het onderwijs en de kinderopvang baat bij een SKJ registratie. Hoewel dit niet verplicht is, kan het hebben van een SKJ registratie bijdragen aan de kwaliteit van het werk en het vertrouwen van ouders en collega’s.

Wat zijn de vereisten om een SKJ registratie te behalen?
Om een SKJ registratie te behalen zijn er verschillende vereisten waar je aan moet voldoen. Ten eerste moet je een relevante opleiding hebben afgerond op het gebied van jeugd- en gezinsprofessionals. Dit kan bijvoorbeeld een HBO-opleiding Pedagogiek of Social Work zijn. Daarnaast moet je aantoonbare werkervaring hebben in het werkveld van jeugd- en gezinsprofessionals.

Verder moet je als jeugd- en gezinsprofessional voldoen aan bepaalde ethische en professionele normen en waarden. Dit wordt getoetst aan de hand van een ethische code. Hierin staan de normen en waarden beschreven die je als professional moet naleven. Je moet kunnen aantonen dat je deze normen en waarden begrijpt en naleeft.

Tot slot moet je als jeugd- en gezinsprofessional voldoen aan bepaalde werkervaringseisen. Zo moet je bijvoorbeeld minimaal 1.000 uur werkervaring hebben opgedaan in het werkveld van jeugd- en gezinsprofessionals. Ook moet je kunnen aantonen dat je in staat bent om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor de zorg van kinderen en gezinnen.

Hoe lang duurt het proces om een SKJ registratie te krijgen?
Het proces om een SKJ registratie te verkrijgen kan enige tijd in beslag nemen. Het is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid werkervaring en opleiding die je al hebt. Het kan variëren van enkele maanden tot een jaar of langer.

Om een SKJ registratie te verkrijgen, moet je eerst voldoen aan de werkervaringseisen. Als je een opleiding volgt met uitstroomprofiel jeugd, dan is een relevante opleiding voldoende. Als dat niet het geval is, dan is een EVC traject de volgende stap om aan een SKJ registratie te komen door werkervaring en werk- en denkniveau op HBO niveau te laten toetsen. Het proces duurt gemiddeld 3 maanden, maar dit is afhankelijk van het traject en hoe lang een kandidaat daarover doet. Mocht je iets tekortkomen, dan kunnen wij van EVC Academie daarbij helpen om naar een gepaste oplossing te kijken.

Het assessment is om te laten zien dat je de benodigde kennis en vaardigheden hebt om als professional te werken binnen het werkveld waarvoor je de registratie aanvraagt, dit neemt niet veel tijd in beslag. Afhankelijk van de ervaring kan dit variëren van anderhalf tot twee uur. We hebben een uitgebreid team van assessoren die altijd klaarstaan voor onze kandidaten.

Direct aanmelden voor een SKJ registratie? Klik hier om je in te schrijven

Neem voor vragen contact met ons op, klik hier om naar de contactpagina te gaan

Meer artikelen zoals deze

×