EVC Academie Logo & emblem color
SKJ Registratie

SKJ-Registratie: De kortste route naar Erkenning in de Jeugdzorg

Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreert professionals op hbo-niveau en hoger in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit register is openbaar en dient als een officieel bewijs van vakbekwaamheid. Het SKJ stelt niet alleen vakinhoudelijke eisen, maar vereist ook voortdurende bijscholing en reflectie. In dit artikel ontdek je hoe je via het EVC-traject de kortste route kunt bewandelen naar SKJ-registratie.

De Route naar SKJ-Registratie

Als professional werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg) is registratie bij het SKJ van groot belang. Het SKJ-register dient als een kwaliteitsstempel waarmee je laat zien dat je vakbekwaam bent en voldoet aan de normen van het jeugddomein. Registratie is verplicht voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden op hbo-niveau of hoger in de jeugdzorg.

Wat is het SKJ-register?

Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een door de overheid erkend register voor jeugdprofessionals. Het register is openbaar, wat betekent dat iedereen kan zien of een professional aan de vakbekwaamheidseisen voldoet. Registratie bij het SKJ is een belangrijke stap om je professionaliteit en vakbekwaamheid te tonen.

De Rol van het EVC-Traject in SKJ-Registratie

Het Erkennen van eerder Verworven Competenties (EVC) is een procedure waarmee je je ervaring en competenties kunt laten erkennen. Het EVC-traject ‘Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional’ biedt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming de mogelijkheid om de kortste route naar SKJ-registratie te bewandelen.

Het EVC-traject is speciaal ontwikkeld voor professionals die niet direct voldoen aan de registratie-eisen van het SKJ, bijvoorbeeld vanwege een mbo-diploma, een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding, of een huidig hbo-diploma dat geen toegang geeft tot het SKJ-register. Door middel van het EVC-traject kun je jouw ervaring en competenties laten beoordelen en een Ervaringscertificaat behalen.

De EVC-Procedure voor Jeugd- en gezinsprofessionals

Het EVC-traject ‘Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional’ is gebaseerd op de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’. Deze standaard omvat zes deskundigheidsgebieden:

  1. Ondersteunen bij regievoeren
  2. Samenwerken met de jeugdige en het gezin
  3. Versterken van het netwerk
  4. Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
  5. Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
  6. Ethisch en integer handelen

Tijdens het EVC-traject wordt je ervaring en competenties op deze gebieden beoordeeld. Als je over minimaal 80% van de competentie-indicatoren beschikt, kom je in aanmerking voor het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional’. Dit bewijs biedt je recht op (her)registratie als jeugd- en gezinsprofessional bij het SKJ.

Veelgestelde vragen over SKJ


Wat moet je doen voor een SKJ-registratie?

Om een SKJ-registratie te verkrijgen, moet je aan bepaalde criteria voldoen. Allereerst dien je een relevante opleiding/evc-traject op minimaal hbo-niveau te hebben afgerond. Vervolgens moet je voldoende werkervaring hebben opgedaan in het werkveld van je registratie(min. jaar). Daarnaast is het van belang om te zorgen voor de benodigde nascholing en supervisie wanneer nodig. Tot slot dien je een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te leveren en het SKJ-registratieproces te doorlopen.

Hoe lang is je SKJ-registratie geldig?

Een SKJ-registratie is in principe vijf jaar geldig. Na deze periode moet je je registratie vernieuwen door te voldoen aan de gestelde herregistratie-eisen. Dit omvat onder andere het behalen van voldoende accreditatiepunten door nascholing en het aantonen van voldoende werkervaring. Wij van EVC Academie bieden deze trajecten in huis.

Wat kost een SKJ-registratie?

De kosten voor een SKJ-registratie kunnen variëren. Het is raadzaam om de EVC Trajecten pagina te kijken voor de actuele tarieven. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met eventuele kosten voor nascholing en supervisie, die nodig kunnen zijn om aan de registratie-eisen te voldoen.

Wat als je SKJ niet haalt?

Als je niet slaagt voor de SKJ-registratie, is het belangrijk om te evalueren waarom dat het geval is en welke stappen je kunt nemen om je kansen te verbeteren. Het kan zijn dat je nog niet voldoet aan bepaalde eisen, zoals werkervaring of nascholing. In dat geval kun je aanvullende stappen ondernemen om aan deze vereisten te voldoen, zoals het opdoen van meer ervaring of het volgen van aanvullende cursussen.

Hoe lang duurt een EVC-traject SKJ?

De duur van een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) voor SKJ kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals je ervaring en kennisniveau. Gemiddeld genomen duurt een EVC-traject enkele 3 tot 4 maanden. Het is echter belangrijk op te merken dat dit slechts een indicatie is en dat de exacte duur kan variëren per individu.

Wat is een SKJ-traject?

Een SKJ-traject verwijst naar een erkende opleiding die voldoet aan de kwaliteitseisen van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze opleidingen zijn gericht op het ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden om te kunnen werken in de jeugdzorg. Voorbeelden van SKJ-trajecten zijn de bacheloropleiding vakbekwame Social Worker Jeugd en de vakbekwame jeugd en gezinsprofessional. Door het volgen van een SKJ-traject kun je de basis leggen voor het behalen van een SKJ-registratie en het werken in de jeugdzorg.

Meer artikelen zoals deze

×