EVC Zorg: Erkenning van Verworven Competenties in de zorgsector

Zorg - EVC Academie

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Dit houdt in dat iemands kennis, vaardigheden en ervaring op een bepaald gebied worden erkend zonder dat daarvoor een diploma of certificaat behaald hoeft te worden. EVC Zorg richt zich specifiek op het erkennen van competenties binnen de zorgsector. EVC Zorg biedt mensen de mogelijkheid om hun kennis […]