EVC Academie Logo & emblem color

EVC procedure bij EVC Academie

De EVC procedure is een reeks stappen die achtereenvolgens moeten worden doorlopen.

Kennisgeving

Op ons website kun je alle relevante informatie vinden om te weten welke stappen je dient te ondernemen om je aan te melden voor een EVC traject. Onze voorlichting gaat verder dan alleen informatie. Wij bieden ook begeleiding en advies aan, waardoor je een vlotte overgang kunt maken.

Onze voorlichting kan ook op locatie worden gegeven om een persoonlijke ervaring te bieden. Ook is het mogelijk om een voorlichting te geven via een videoverbinding of bij ons op kantoor.

Aanmelding/ Intake

Ons aanmeldingsproces is eenvoudig en ongecompliceerd. Je hoeft alleen maar het aanmeldingsformulier in te vullen en wij zorgen voor de rest. Onze adviseurs zijn er om je te helpen en je te begeleiden op de juiste weg naar het bereiken van je carrièredoelen. Onze adviseur zal na je aanmelding binnen 1 week contact met je opnemen en het proces toelichten. Samen kun je bepalen welke richting je op wilt en welke stappen je moet volgen om daar te komen. Nadat de overeenkomst is ondertekend, beginnen we met het proces en ontvang je van ons je inloggegevens.

Begeleiding/ Portfolio

Voordat je het portfolio voltooit, beoordeel jij en je begeleider of je voldoende bewijs hebt aangeleverd om aan te tonen dat je aan alle leerdoelen hebt voldaan. Dit omvat het controleren of je alle documenten in de EVC-tool hebt geüpload. Maar ook het controleren van authenticiteit van de documenten door bijvoorbeeld het gebruik van een plagiaatsoftware. Je begeleider beoordeelt je portfolio en keurt het goed of stuurt het terug. Als je begeleider een inzending goedkeurt, betekent dit dat hij/zij vindt dat je klaar bent voor het assessment. Het is ook mogelijk dat je begeleider een inzending terugstuurt omdat hij/zij vindt dat er aanvullingen nodig zijn. Via het portaal zal dit naar je gecommuniceerd worden met de nodige feedback. Houd er rekening mee dat EVC Academie geen scholing of diplomering biedt in de EVC-procedure. Het kwaliteitshandboek Code 3.0 van het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft dit vertaald in een standaard voor het beoordelen van iemands competenties door deze te koppelen aan werkprocessen en onderliggende prestatie-indicatoren. De kwalificatiespecificaties staan centraal in het proces.

Assessment

Na het voltooien van je portfolio vindt de assessmentgesprek plaats. Het assessmentgesprek van het voltooide portfolio zal plaatsvinden ongeveer vier weken na het indienen van je portfolio, tenzij dit anders is overeengekomen. Onze experts beoordelen je portfolio en voeren vervolgens een gestructureerd gesprek met je om te bepalen of je niet alleen aan de specifieke competenties voldoet, maar ook of je overstijgende competenties hebt ontwikkeld die bijdragen aan een effectieve en efficiënte prestatie in je werk. Het beoordelingsproces duurt ongeveer anderhalf uur en vindt plaats op je werkplek, ons kantoor of online. Onze assessoren zijn inhoudsdeskundig, gecertificeerd en onafhankelijk en weten hoe ze hun vragen moeten afstemmen om kwaliteitsinformatie te verkrijgen. Tijdens een assessment kan een controlerende partij de proeve van bekwaamheid, werkplekbezoeken, criteriumgerichte interviews en andere praktijkassessments bijwonen.

Onze assessmentgesprek is gebaseerd op het kwaliteitshandboek Code 3.0 van het Nationaal Kenniscentrum EVC en is gericht op het beoordelen van iemands competenties door deze te koppelen aan werkprocessen en onderliggende prestatie-indicatoren. De beoordeling richt zich niet alleen op specifieke competenties, maar ook op overstijgende competenties die essentieel zijn voor het succes in het werk. Het resultaat is een certificaat van ervaring, vakbekwaamheidsbewijs of competentiebewijs dat door werkgevers wordt erkend en geaccepteerd.

EVC Academie biedt assessments uitsluitend aan in de Nederlandse taal. Dit betekent dat de beoordeling en evaluatie van het portfolio en andere verzamelde bewijzen alleen in het Nederlands zullen plaatsvinden. Het is belangrijk om te weten dat dit geldt voor alle stappen in het proces, van de documentatie en verzamelwerkzaamheden tot de uiteindelijke beoordeling. 

Het ervaringscertificaat

Na evaluatie van je portfolio en beoordeling stelt de assessor zijn bevindingen vast en rapporteert deze in de vorm van een ervaringsrapport/certificaat. Dit document beschrijft de erkende leerdoelen die je hebt bereikt.

Eindgesprek

Aan het einde van een EVC-traject krijg je de kans om eventuele vragen te stellen over het ervaringscertificaat en meer informatie te vragen over je opleidingsmogelijkheden. Er zal ook een korte evaluatie plaatsvinden indien gewenst.

Doorlooptijden

Een EVC traject duurt gemiddeld negen tot twaalf weken. De tijd die je besteedt aan je traject hangt af van hoe hard je werkt. Het mag maximaal drie maanden duren over de gehele EVC-procedure, inclusief het vinden en uploaden van bewijsmateriaal, het beantwoorden van de vragen en het afleggen van het assessment. De startdatum is de datum die in je overeenkomst staat vermeld. Als je je certificaat binnen negen weken wilt behalen, raden wij je aan je portfolio binnen vier weken na aanvang van je EVC traject in te leveren. Let op EVC academie hanteert na het assessmentgesprek een doorlooptijd van maximaal 6 weken waarin het ervaringscertificaat aan de deelnemer moet worden overhandigd.

Verzilvering

Een EVC-traject is een erkenningsprocedure waarbij je jouw kennis en vaardigheden op een officieel niveau laat erkennen. Als je het EVC-traject hebt afgerond en in het bezit bent van een ervaringscertificaat, kun je naar een examencommissie gaan. Hier wordt beoordeeld of je aan de eisen voldoet om voor een diploma of vrijstellingen van een opleiding in aanmerking te komen. De examencommissie zal je certificaat bekijken en besluiten of je examen moet doen in Nederlands, Rekenen en/of Engels. Als er bepaalde werkprocessen niet op je certificaat zijn vermeld, kan een aanvullende opleiding nodig zijn. Deze wordt vastgesteld door de examencommissie en onze experts van EVC Academie kunnen je hierin adviseren en ondersteunen.

Wij benadrukken het belang van jouw verantwoordelijkheid bij het verzilveren van je certificaat. We zijn er echter om je te ondersteunen en je te begeleiden in dit proces, met een aanpak die past bij het door jou gekozen pakket.
Kies je voor ons uitgebreide pakket, dan ondersteunen we je actief bij de aanvraag en aanmelding, om de overstap naar je nieuwe onderwijsinstelling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met het basispakket kunnen we je eveneens begeleiden in dit proces, maar houd er rekening mee dat hieraan extra kosten zijn verbonden.

Bij EVC Academie zijn we trots op onze samenwerking met Zorg en Werk Academy, een gevoel dat wederzijds is natuurlijk. Als je je via EVC Academie aanmeldt, kun je profiteren van deze nauwe samenwerking. We hebben duidelijke afspraken gemaakt om de procedure zo snel mogelijk te laten verlopen, al is dit natuurlijk altijd onder voorbehoud.

Wij staan voor je klaar om je te helpen bij het behalen van je doelen en het voortzetten van je leerproces. Vertrouw op onze ondersteuning en geniet van de vruchten van onze samenwerking.

×